FransızcaKursumuz

FRANSIZCA A1-A2-B1-B2

FRANSIZCA DİL KURSLARIMIZ HER SEVİYEDE ÖZEL DERS OLARAK VERİLMEKTEDİR.

Fransızca, 54 ülkede konuşulan ve 29 ülkede resmi dil olarak kabul edilmektedir. Ticari ve turistik faaliyetlerin yanı sıra eğitim araştırmalarında bize yardımcı olacak Fransızca öğrenimi gereklilik haline gelmiştir.

MatDil Fransızca kursunda sizlere sunulan derslerimizde görsel ve işitsel zekâya dayalı eğitim sistemi uygulanmaktadır. Fransızca kurslarımızda sizlerin dil öğrenimindeki 4 beceriyi tam olarak benimsemeniz amaçlanmaktadır.

Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazanacağınız Fransızca kursunda iletişimi sağlayacak düzeye gelebilirsiniz. Ders kayıtları sayesinde istediğiniz zaman ders tekrarı yaparak eksiklerinizi giderebilir ve öğreniminizi pekiştirebilirsiniz. Fransızca öğreniminin sağlanması için birincil öğrencinin gayreti ve isteğinin olması gereklidir.

MatDil Fransızca kursu başlangıç, orta ve ileri olmak üzere üç seviyede eğitim almanız sağlanmaktadır.

Fransızca / Genel Amaçlı Kurslar

Kurslar aylık 36 saatlik (haftada 9 saat yoğun), aylık 24 saatlik (haftada 6 saat) ve 2 aylık 44 saatlik (haftada  5-6 saat) olmak üzere düzenlenmektedir. Kursiyerlerin talebi doğrultusunda farklı yoğunlukta kurslar da düzenlenebilmektedir.

Fransızca kursları 4 temel, 6 orta ve 4 yüksek olmak üzere toplam 14 kurdan oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Fransızca kurslarında diploma alan bir kursiyer, B2 düzeyine ulaşmaktadır. Arzu eden kursiyerler için C1 düzeyinde ileri Fransızca kursları da verilmektedir.

Seçmeci yöntemin uygulandığı MAT-DİL sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil Fransızca kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme Anlama,Okuma Anlama Konuşma ve Yazılı Anlatım) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi üzerinde de ayrıca durulmaktadır.

Genel Amaçlı Fransızca Kurslarında, Temel kurlarda Taxi 1 ve alıştırma kitabı, orta kurlarda Taxi 2-3 ve alıştırma kitapları, yüksek kurlarda ise Alter Ego 4 kitabı ve alıştırma kitabı kullanılmaktadır. Derslerde ayrıca TÖMER Fransızca Biriminin hazırlamış olduğu destekleyici ek alıştırma kitapçıkları da kullanılmaktadır. Fransızca derslerinde kullanılan kitapların özelliği Ortak Avrupa Çerçevesine uygun olarak Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine eşit oranda önem veriyor olmalarıdır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

Özel Amaçlı Kurslar

MAT-DİL Eğitim kurumunda talepler doğrultusunda, YDS Kursları, Çeviri, Fransızca öğretim yapan ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarının programlarına paralel destek kursları, DELF ve DALF Sınavlarına hazırlık kursları ile Yazma ve Konuşma Atölyeleri açılmaktadır.

Fransızca YDS kursları üç kurdan oluşmaktadır. Bu kurslara kayıt yaptıracak olan kursiyerlerin en az orta kurları bitirmiş olmaları gerekir.YDS 1 kurunda genel anlamıyla dilbilgisi üzerinde durulmaktadır. Kursiyerlerin dilbilgisi açısından zorluk çektikleri konular işlenmektedir. YDS 2 kurunda ise, sınavda çıkan soru tipleri (söz varlığı, paragraf tamamlama, anlam bütünlüğünü bozan tümce, diyalog tamamlama vb.) üzerinde çalışılmaktadır. YDS 3 kurunda ise YDS deneme testleri çözülmektedir. Bu kurslar genelde haftada 9 saat, ayda 36 saat olmak üzere, 3 aylık 108 saat olarak açılmaktadır.

En çok tercih edilen özel amaçlı kurslardan birisi de Üniversitelerin Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin derslerine takviye amacıyla talep ettikleri Dilbilgisi Kursları ve Hazırlık Atlama Kurslarıdır. Bu kurslar, kursiyerlerin talepleri doğrultusunda haftada 6 veya 10 saatlik olarak açılmaktadır.

Konuşma Klüpleri ve Konuşma Sınıfları

MAT-DİL’de Fransızca kurslarına devam eden kursiyerler için değişik saatlerde Konuşma Kulübü adı altında konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslarda deneyimli Türk ve Fransız öğretim elemanları eşliğinde, kursiyerlerin ilgisini çekecek değişik konularda konuşma kursları verilmektedir. Bu kurslar MATDİL kursiyerleri için ücretsizdir.
Talep doğrultusunda Fransızca konuşma becerilerini geliştirmek isteyenler için konuşma kursları da açılmaktadır.

Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Sınavlı Kurların ve Sertifika düzeyine denk düşen kurların sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Bir beceriden başarısız olan kursiyer bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan kursiyer kur tekrarı yapmaktadır. Kur düzeylerini ve hangi kurlarda sınav yapıldığını gösteren tablo aşağıda sunulduğu gibidir:

DİPLOMA

Sınav yapılmayan kurslarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

Diğer Hizmetler

YURTDIŞI VİZE DANIŞMANLIĞI İÇİN VİZE DEPARTMAN SORUMLUSU TUĞBA DURUR HANIM'DAN RANDEVU ALINIZ. AİLE BİRLEŞİMİN'DEN ALMANYA'YA GİDECEK ÖĞRENCİLERİMİZE VİZE DANIŞMANLIK HİZMETİ ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMEKTEDİR.